Psihologa vadītas nodarbības vecākiem par bērnu audzināšanu

Kad piedzimst bērns, vecākiem parasti rodas jautājumi – ko un kā nu tagad darīt? Ir kaut kas jau zināms par bērnu audzināšanu, tomēr aizvien tiek meklēti dažādi informācijas avoti, lasīts daudz literatūras … tiek meklētas atbildes uz jautājumiem. Ja arī Tev aizvien nav skaidrs, ko un kā labāk darīt saskarsmē ar savu mazo bērnu, lai Tavs bērniņš izaugtu par laimīgu un pašpietiekamu cilvēku, laipni aicinām Tevi uz lekciju / nodarbību, kurā Tu uzzināsi kādi procesi notiek Tavā bērnā dažādos vecumposmos un kā Tev palīdzēt mazajam iziet šiem procesiem cauri veiksmīgi – tā, lai bērniņš varētu sasmelties visu nepieciešamo un droši doties tālāk, uz nākamo attīstības fāzi!

Nodarbību mērķi:
– Uzlabot vecāku izpratni par bērna attīstības gaitu;
– Uzlabot vecāku izpratni par bērnu audzināšanas principiem;
– Uzlabot vecāku spēju veidot drošas un personības attīstību veicinošas attiecības ar bērnu.

Nodarbība vecākiem “Es un mans mazulis”
Šajā nodarbībā Tu iegūsi psiholoģijas zinātnē balstītu informāciju par to kas notiek šajā Tava 1-4 gadus vecā bērniņa attīstības fāzē, ko Tavs bērns pasaulē apgūst šobrīd, kas šajā brīdī attīstās viņa personībā, kā stiprināt labo.
Ilgums: 2h.
Laiks: 6.aprīlis, 18:30

Nodarbība vecākiem “Es un mans mazais bērns”
Šajā nodarbībā aplūkosim to, kas notiek šajā Tava 5-7 gadus vecā bērniņa attīstības fāzē, ko Tavs bērns pasaulē apgūst šobrīd, kā šajā brīdī attīstās viņa personība un kā veicināt veiksmīgas personības attīstību.
Ilgums: 2h.
Laiks: 13.aprīlis, 18:30

Nodarbību mērķi:
– Uzlabot vecāku izpratni par bērna attīstības gaitu;
– Uzlabot vecāku izpratni par bērnu audzināšanas principiem;
– Uzlabot vecāku spēju veidot drošas un personības attīstību veicinošas attiecības ar bērnu.

Nodarbības notiks lekcijas/pārrunu veidā.
Tās vadīs psiholoģe Daina Kalniņa.

Dalības maksa: 10 EUR
Piesakies, rakstot mums!