Angļu valodas nodarbības

Zinātniski pedagoģiskie pētījumi rāda, ka vecums, līdz kuram bērns būtu jāiepazīstina ar svešvalodu, ir līdz astoņu gadu vecumam. Bērni valodu tver caur mīmiku un kustībām (dažkārt nepieciešama pavisam minimāla tulkošana), apmeklējot „Happy Child” nodarbības, ir liela iespējamība, ka vēlākos gados bērns svešvalodā runās tikpat kā dzimtajā valodā. Pētījumi liecina, ka mūzika stimulē valodas iemācīšanos, paaugstina skaņu izšķirtspēju un palielina klausīšanās prasmes. Pašiem mazākiem bērniem, kas mācās caur kustībām, vēlāk novērojama daudz attīstītāka atmiņa.

Programma „Happy Child” ar mūziku, kustībām un rotaļām ļauj bērniem apgūt angļu valodu jautrā, interaktīvā vidē. Bērniem jau no 2 gadu vecuma ir iespēja apgūt angļu valodas pirmsākumus ar mūzikas un kustību palīdzību, kas atbilst starptautiskiem angļu valodas apguves standartiem. Iknedēļas nodarbībās ir iekļautas dziesmas, pasakas, stāsti, dažādas aktivitātes un rotaļlietas, lai pēc iespējas interesantākā veidā iepazīstinātu bērnus ar angļu valodu. Lai bērnu izaugsme būtu straujāka, mēs iesaistām arī vecākus, uz e-pastu izsūtot informācijas lapas par katru nodarbību ar brīvā laika uzdevumiem angļu valodas zināšanu nostiprināšanai. 

„Happy Child” angļu valodas nodarbības notiek piecās vecuma grupās:

  • 2 gadus veciem bērniem (Happy Child sagatavošanas līmenis)
  • 3 gadus veciem bērniem (Happy Child sagatavošanas līmenis)
  • 4 gadus veciem bērniem (Happy Child 1. zināšanu līmenis)
  • 5 gadus veciem bērniem (Happy Child 2. zināšanu līmenis)
  • 6 gadus veciem bērniem (Happy Child 3. zināšanu līmenis)

„Happy Child” interešu izglītības centrā angļu valodas nodarbība vienai vecuma grupai notiek divas reizes* nedēļā, un tā ilgst vienu stundu jeb 60 minūtes. 15 minūtes bērni satiekas, parunājas, paspēlējas, iejūtas. 30 minūtes ir aktīvā mācīšanās ar mūzikas instrumentiem, uzskates materiāliem, rotaļām, dziesmām, spēlēm. Visus materiālus nodrošina programmas skolotāji. Pēdējās 15 minūtes paredzētas brīvajam laikam, kad bērni var spēlēties ar visu „Happy Child” nodarbību inventāru – uzskates materiāliem, rotaļlietām, mūzikas instrumentiem, pēc rotaļāšanās visu noliekot savā vietā.

*vecāki var izvēlēties, vai apmeklēt vienu vai divas reizes nedēļā

Vada: Laima
Ilgums: 1h