Izzinošie rīti mazuļiem un vecākiem

Nodarbības bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem.

Nodarbībās ar vienkāršām un reizē aizraujošām aktivitātēm notiek intelektuālo, matemātisko, valodas un fizisko spēju attīstība. Turklāt, tā kā nodarbības notiek kopā ar vecākiem, nostiprinās bērna un vecāka savstarpēja saikne un sadarbība. Nodarbībā ar ģitārspēli vai liegu mūziku bērni un vecāki tiek sagaidīti, lai kopīgi izveidotu rīta apli, sasveicinātos un ar latviskiem skaitāmpantiņiem veiktu rīta nodarbes – “mazgātu muti”, “vārītu putriņu”, “ēstu”. Tad nodarbības vadītāja ar bērniem un vecākiem dodas dienas piedzīvojumos, izveidojot sajūtu un piedzīvojumu taku, darbojoties ar dabas materiāliem un atbilstoši gadalaikam veidojot patstāvīgos darbiņus. Noslēgumā vienojamies kopējā miera aplī, lai jauniem spēkiem dotos pārējās dienas gaitās.

Vada: Iveta

Ilgums: 45 min