Muzikālā nodarbība mazuļiem

Šajās nodarbībās piedāvājam māmiņām ar bērniem, apgūt jautrā un aizraujošā veidā dažādas mazulim nepieciešamas prasmes.

Nodarbības notiek vecuma grupās:
• no 10 mēnešu līdz 2 gada vecumam
• no 2 gada līdz 3 gadu vecumam

Atbilstoši mazuļu sagatavotībai un spējām skolotāja ierosina dažādus muzikālās darbošanās veidus – dziesmu dziedāšana, rotaļas, dejas, pirkstiņu spēles, skaitāmpanti, dažādu mūzikas instrumentu spēlēšana un rotaļāšanās ar rotaļlietām, kas satuvina mammu jeb bērna pavadoni (tēti, vecmāmiņu, auklīti u.t.t.) un mazuli, kā arī veido pamatus vēlākām muzikālām, fiziskām, sociālām un kognitīvām prasmēm un iemaņām. Nodarbības tiek veidotas no mūzikas materiāla latviešu valodā, taču bērni ar nodarbības struktūras palīdzību tiek gatavoti „Happy Child” angļu valodas sagatavošanas nodarbībām no 2 gadu vecuma.

Vada: Iveta vai Laima

Ilgums: 45 min